Sửa chữa Máy In Thẻ Nhựa Zebra ZC300

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy In Thẻ Nhựa Zebra ZC300:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in thẻ Zebra ZC300, Trục cuốn (Roller) máy in thẻZC300
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in ZC300
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in ZC300
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Zebra ZC300
* Sửa chữa các lỗi máy in thẻ khác