Đầu In Máy in thẻ Zebra ZC300

Đầu In Máy in thẻ Zebra ZC300 Độ phân giải: 300dpi
Tốc độ in:
Một mặt: 200 thẻ màu/giờ, 900 thẻ đơn sắc/giờ
Hai mặt: 140 thẻ màu/giờ, 450 thẻ đơn sắc/giờ
Kích thước file: 1006 x 640 pixels