Sửa Chữa Cân Điện Tử Công Nghiệp Digi DS-166

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Cân Điện Tử Công Nghiệp Digi DS-166:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình hiển thị, bàn cân, bộ lắp giấy cho Digi DS-166
* Sửa chữa các lỗi về Sensor, Vi xử lý CPU, bộ nhớ DS-166
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn cân DS-166
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Digi DS-166
* Sửa chữa các lỗi cân điện tử khác