Sửa Chữa Cân Điện Tử Công Nghiệp Digi DS-166SS

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Cân Điện Tử Công Nghiệp Digi DS-166SS:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình hiển thị, bàn cân, bộ lắp giấy cho Digi DS-166SS
* Sửa chữa các lỗi về Sensor, Vi xử lý CPU, bộ nhớ DS-166SS
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn cân DS-166SS
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Digi DS-166SS
* Sửa chữa các lỗi cân điện tử khác