Cân Điện Tử Công Nghiệp Digi DS-166SS

  • Trọng lượng 60Kg, 150Kg, 300Kg, 600Kg
  • Màn hình LCD hiển thị trọng lượng cân
  • Giao tiếp chuẩn: RS232C
  • Chức năng cân kiểm tra, trừ bì
  • Bàn cân Stainless steel chuyên dùng cho môi trường thủy sản