Cân Điện Tử Self-Service SM-5600BS CAMERA A

  • Tự động nhận dạng và hiển thị mặt hàng đặt trên cân
  • Trọng lượng 15Kg và 30Kg
  • Màn hình LCD Màu, Cảm ứng, 12.1 inch
  • Camera nhận dạng với tốc độ đọc 30 frame/s
  • Độ phân giải in: 300dpi
  • Tốc độ in tối đa: 150mm/s
  • Giao tiếp chuẩn: USB, RS232, Ethernet
  • Hỗ trợ quản lý tập trung từ xa