Cân Điện Tử Digi DS-708 L

  • Trọng lượng 6Kg, 15Kg và 30Kg
  • Màn hình LCD hiển thị trọng lượng cân
  • Giao tiếp: RS232C; Bluetooth, Ethernet LAN (Tùy chọn)
  • Chức năng cân kiểm tra, trừ bì