Máy check giá Zebra MK500

  • Vi xử lý XScale @520MHz
  • Màn hình cảm ứng 3.5”
  • HĐH Windows CE 5.0
  • Tích hợp đầu quét mã vạch 2D