Máy check giá Zebra MK4000

  • Vi xử lý XScale @624MHz
  • Màn hình cảm ứng 12.1”
  • HĐH Windows CE
  • Tích hợp đầu quét mã vạch 2D