Máy In bill FEC TP-100

  • TP-100 In nhiệt
  • Khổ in FEC TP-100 tối đa: 80mm
  • Độ phân giải tối đa 203dpi
  • Tốc độ in bill tối đa: 250mm/s
  • Hỗ trợ dao cắt tự động cắt khổ giấy in bill