Máy Kiểm Kho M3 OX10

Đầu đọc 1D/2D Imager
Hệ điều hành Windows CE6.0 hoặc WEH 6.5.3  
Màn hình 3.5 inch VGA
Bộ nhớ 512MB RAM / 4GB Flash ROM
Cho phép rơi từ 1.5m và Hỗ trợ chuẩn IP65