Máy đọc mã vạch Honeywell 1470g

  • Đầu đọc 2D Imager
  • Khả năng đọc khi di chuyển 70cm/giây
  • Đọc mã vạch trên thiết bị di động như Tablet, Smartphone
  • Đọc tốt các mã vạch trên bề mặt khó đọc như nhăn, mờ, cong
  • Cho phép rơi từ độ cao 1.8m