Đầu đọc mã vạch cố định Datalogic Matrix 220

Matrix 220 là máy đọc mã vạch cố định tầm trung được thiết kế để đọc mã vạch 1D & 2D trên bằng chuyền với tốc độ cao trong công nghiệp với sensor đọc 1.2MP. 

Matrix 220 hỗ trợ giao thức OPC UA cho Industry 4.0 và hỗ trợ đọc mã DPM, Digimarc