Nhãn Điện Tử (ESL) Digi PriceTag

  • Nhãn Digi PriceTag dùng nhu cầu ESL cơ bản với giá rẻ
  • Công nghệ Segment LCD
  • Kích cỡ 1.58 inch và 2.23 inch
  • Công nghệ quản lý/cập nhật bằng sóng RF dạng Access Point
  • Hỗ trợ quản lý tập trung từ xa