Dịch Vụ Sửa Chữa Thiết Bị

 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy đọc mã vạch 2D Honeywell 3320g:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 3320g
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor 3320g
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 3320g
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch Zebra LI3608-ER:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra LI3608-ER
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor LI3608-ER
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard LI3608-ER
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Honeywell 1950g:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Honeywell 1950g
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor 1950g
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard 1950g
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch Zebra DS9208:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS9208
 • * Sửa chữa các lỗi về Sensor DS9208
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS9208
 • * Sửa chữa các lỗi khác
 • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Kiểm Kho Honeywell Dolphin 60S:
 • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm
 • * Sửa chữa các lỗi về Màn hình, Bàn Phím
 • * Sửa chữa các lỗi về Nguồn, Pin
 • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard
 • * Sửa chữa các lỗi khác
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á