Sửa Chữa Máy kiểm kho Cipherlab 9700

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy kiểm kho Cipherlab 9700
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét Cipherlab 9700, 
* Sửa chữa các lỗi về Màn hình, Phím bấm máy kiểm kho di động 9700
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn, Pin, Đế sạc cho máy PDT 9700
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard máy kiểm kho Cipherlab 9700
* Sửa chữa các lỗi máy kiểm kho di động khác