Hộc đựng tiền    FEC C420A

Hộc đựng tiền FEC C420A

  • Hỗ trợ 05 x khay tiền giấy cố định
  • 08 x khay xu có thể chỉnh thành 04 x khay tiền giấy
  • Giao tiếp RJ11

Số lượng:

Tính năng vận hành

Loại hộc tiền

Loại kick-out (đẩy ngăn ra trước)

Kiểm mở

Mở tự động bằng lệnh hay mở tay bằng khóa

Giao tiếp  

RJ11

Điện áp cổng cash drawer

12V, 24V DC

 

Là dòng két đựng tiền, hộc đựng tiền phổ biến với  05 x khay tiền giấy cố định     

Hỗ trợ điều chỉnh thêm 04 x khay đựng tiền giấy từ khay tiền xu

 

 

Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á