Máy In Hóa Đơn

 • In nhiệt
 • Khổ in tối đa: 80mm
 • Độ phân giải tối đa 203dpi
 • Tốc độ in tối đa: 250mm/s
 • Hỗ trợ dao cắt tự động
 • In nhiệt
 • Khổ in tối đa: 80mm
 • Tốc độ in tối đa: 220mm/s
 • Hỗ trợ dao cắt tự động
 • In nhiệt
 • Khổ in tối đa: 80mm
 • Tốc độ in tối đa: 220mm/s
 • Hỗ trợ dao cắt tự động
 • Giao tiếp USB + Ethernet
 • In nhiệt
 • Khổ in tối đa: 80mm
 • Tốc độ in tối đa: 200mm/s
 • Hỗ trợ dao cắt tự động
 • In nhiệt
 • Khổ in tối đa: 80mm
 • Tốc độ in tối đa: 200mm/s
 • Hỗ trợ dao cắt tự động
 • In kim
 • Khổ in tối đa: 76.2mm
 • Tốc độ in tối đa: 5 dòng/s
 • Hỗ trợ dao cắt tự động
 • In nhiệt
 • Khổ in tối đa: 80mm
 • Tốc độ in tối đa: 230mm/s
 • Hỗ trợ dao cắt tự động
 • In kim dạng slip
 • Khổ giấy slip: 80 – 182mm (W) x 69 – 257 (L)
 • Tốc độ in tối đa: 2.1 inch/s
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á