Máy Kiểm Kho Máy Di Động PDA PDT

 • Đầu đọc 1D Laser và 2D Imager, DPM
 • Hệ điều hành Android 8.1 Oreo
 • Màn hình cảm ứng 4.3 inch WVGA
 • Hỗ trợ Bàn phím 29, 34, 43, 53 và 58 Phím
 • Bộ nhớ 4GB RAM, 32GB Flash ROM
 • Hỗ trợ Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
 • Cho phép rơi từ 2.4m và Hỗ trợ chuẩn IP67
 • Chuyên dùng cho Công nghiệp và Kho lạnh (-30 độ C)
 • Đầu đọc 1D Laser và 2D Imager
 • Hệ điều hành Android 7.0 Nougat
 • Màn hình cảm ứng 4.0 inch WVGA
 • Hỗ trợ Bàn phím 29, 38 và 47 Phím
 • Bộ nhớ 2GB/4GB RAM và 16GB/32GB Flash ROM
 • Hỗ trợ Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
 • Cho phép rơi từ 1.5m và Hỗ trợ chuẩn IP54
 • Đầu đọc 2D Imager
 • Hệ điều hành Android 7.0 Nougat
 • Màn hình cảm ứng 5.0 inch HD @1280 x 720
 • Bộ nhớ 2GB/4GB RAM và 16GB/32GB Flash ROM
 • Cho phép rơi từ 1.2m và Hỗ trợ chuẩn IP67
 • Hỗ trợ 3G/4G, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, NFC, GPS
 • Đầu đọc 2D Imager
 • Hệ điều hành Android 7.X Nougat
 • Màn hình cảm ứng 4.3 inch @800 x 480
 • Bộ nhớ 2GB RAM và 16GB Flash ROM
 • Hỗ trợ Bán phím Numeric
 • Cho phép rơi từ 1.2m và Hỗ trợ chuẩn IP54
 • Hỗ trợ Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
 • Đầu đọc 2D Imager
 • Hệ điều hành Windows Mobile 6.5
 • Màn hình 3.5 inch VGA
 • Bộ nhớ 512MB RAM / 2GB Flash ROM
 • Cho phép rơi từ 1.8m và Hỗ trợ chuẩn IP64
 • Đầu đọc 2D Imager
 • Hệ điều hành Android 7.1.1 Nougat
 • Màn hình cảm ứng 5.0 inch HD @1280 x 720
 • Bộ nhớ 2GB/4GB RAM và 32GB Flash ROM
 • Cho phép rơi từ 1.2m và Hỗ trợ chuẩn IP64
 • Hỗ trợ 3G/4G, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0, GPS
 • Đầu đọc 2D Imager
 • Hỗ trợ đọc xa đến 15.2m (Tùy chọn)
 • Hệ điều hành Android 7.1 Nougat (Upgradable to Android R)
 • Màn hình 4.2 inch FWVGA @854 x 480 pixel
 • Bộ nhớ 3GB/4GB RAM và 32GB Flash ROM
 • Cho phép rơi từ 2.4m và Hỗ trợ chuẩn IP67
 • Chuyên dùng cho Công nghiệp và Kho lạnh (-30 độ C)
 • Đầu đọc 2D Imager
 • Hệ điều hành Android 8
 • Màn hình cảm ứng 5.0 inch @1280 x 720
 • Bộ nhớ 2GB RAM / 16GB Flash ROM
 • Cho phép rơi từ 1.2m và Hỗ trợ chuẩn IP64
 • Hỗ trợ 4G, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2, GPS
 • Đầu đọc 2D Imager
 • Hỗ trợ đọc xa đến 16.2m (Tùy chọn)
 • Hệ điều hành WEH6.5/Android 6.0
 • Màn hình 3.5 inch VGA @480 x 640 pixel
 • Bộ nhớ 2GB RAM / 16GB Flash ROM
 • Cho phép rơi từ 2.4m và Hỗ trợ chuẩn IP67
 • Chuyên dùng cho Công nghiệp và Kho lạnh (-30 độ C)
 • Đầu đọc 2D Imager
 • Hệ điều hành Window CE6.0/WEH 6.5.3
 • Màn hình 2.8 inch QVGA và Bàn phím 28 phím
 • Bộ nhớ 512MB RAM / 512MB Flash ROM
 • Cho phép rơi từ 1.2m và Hỗ trợ chuẩn IP54
 • Đầu đọc 1D Laser hoặc 2D Imager (Tùy chọn)
 • Hệ điều hành WinCE 7.0 hoặc Android 4.1
 • Màn hình 3 inch TFT (320 x 320)
 • Bộ nhớ 512MB RAM / 2GB Flash ROM (Tùy chọn: 1GB RAM / 4GB Flash ROM)
 • Cho phép rơi từ 1.2m và Hỗ trợ chuẩn IP54
 • Đầu đọc 2D Imager
 • HĐH Android 4.4.2 KitKat
 • Màn hình 4.3 inch WVGA
 • Bộ nhớ 1GB RAM / 8GB Flash ROM
 • Cho phép rơi từ 1.2m và Hỗ trợ chuẩn IP65
 • Hỗ trợ 3G, GPS
 • Đầu đọc 1D Laser hoặc 2D Imager (Tùy chọn)
 • Hệ điều hành Windows Mobile 6.5
 • Màn hình 3.5 inch VGA
 • Bộ nhớ 256MB RAM / 1GB Flash ROM
 • Cho phép rơi từ 1.8m và Hỗ trợ chuẩn IP64
 • Đầu đọc 1D Laser với khoảng cách đọc tối đa 4.5m
 • Hệ điều hành Windows Embedded Handheld 6.5.3
 • Màn hình 3.2 inch QVGA
 • Bộ nhớ 256MB RAM / 1GB Flash ROM
 • Cho phép rơi từ 1.8m và Hỗ trợ chuẩn IP64
 • Hỗ trợ 3G, GPS
 • Đầu đọc 1D Laser hoặc 2D Imager (Tùy chọn)
 • Hệ điều hành Android 4.4.3 KitKat
 • Màn hình 4 inch TFT LCD
 • Bộ nhớ 1GB RAM / 4GB Flash ROM (Tùy chọn 8GB Flash)
 • Cho phép rơi từ 1.8m – 2.4 và Hỗ trợ chuẩn IP65
 • Đầu đọc 1D Laser hoặc 2D Imager (Tùy chọn)
 • Hỗ trợ quét tầm xa 1D, 2D từ 9.14 - 13.72m (Tùy chọn)
 • Hệ điều hành WinCE 7.0, WEH 6.5.3, Android 4.4.4
 • Màn hình 3.7 inch VGA và Bàn phím 28, 43, 53 phím
 • Bộ nhớ 512MB RAM / 2GB Flash ROM (Tùy chọn 1GB RAM)
 • Cho phép rơi từ 1.8m và Hỗ trợ chuẩn IP64
 • Đầu đọc 2D Imager
 • HĐH Windows Mobile 6.5
 • Màn hình 2.8 inch kèm Bàn phím
 • Bộ nhớ 256MB RAM
 • Cho phép rơi 1.2m , Chuẩn IP54
 • TẶNG KÈM Phần mềm Kiểm kê
 • Đầu đọc 2D Imager
 • Hệ điều hành Android 4.4.4
 • Màn hình cảm ứng 5.0 inch @1280 x 720
 • Bộ nhớ 2GB RAM / 8GB Flash ROM
 • Cho phép rơi từ 1.2m và Hỗ trợ chuẩn IP54
 • Hỗ trợ 3G, Wifi 802.11 a/b/g/n, NFC, Bluetooth 4.0, GPS
 • Đầu đọc 2D Imager
 • Hệ điều hành Windows CE5.0
 • Màn hình 3.5 inch QVGA và Bàn phím 28 phím
 • Bộ nhớ 128MB RAM / 128MB Flash ROM
 • Cho phép rơi từ 1.2m và Hỗ trợ chuẩn IP54
 • Đầu đọc 2D Imager
 • Hệ điều hành Windows Embedded Handheld 6.5.3
 • Màn hình 3.5 inch QVGA
 • Bộ nhớ 256MB RAM / 512MB Flash ROM
 • Cho phép rơi từ 1.5m và Hỗ trợ chuẩn IP54
Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á