Anten RFID Zebra AN480

- Anten RFID AN480 có hiệu suất cao và sự linh hoạt. 

- AN480 mang lại hiệu suất đồng đều hơn và kết quả tốt hơn. 

- Dải tần số rộng giúp hiệu quả chi phí và đơn giản hóa cơ sở hạ tầng RFID.

- Anten AN480 lắp đặt trong doanh nghiệp sản xuất đến những kho hàng, hoặc ứng dụng nhận hàng tại cửa cổng.
 
- AN480 sử dụng giá đỡ lắp đặt tiêu chuẩn của Zebra, lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng.