Sửa chữa Máy in thẻ nhựa Zebra ZXP7

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in thẻ nhựa Zebra ZXP7:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in thẻ Zebra ZXP7, Trục cuốn (Roller) máy in thẻZXP7
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in ZXP7
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in ZXP7
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Zebra ZXP7
* Sửa chữa các lỗi máy in thẻ khác