Sửa chữa Máy In Thẻ Nhựa Zebra ZC10L

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy In Thẻ Nhựa Zebra ZC10L:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in thẻ Zebra ZC10L, Trục cuốn (Roller) máy in thẻZC10L
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in ZC10L
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in ZC10L
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Zebra ZC10L
* Sửa chữa các lỗi máy in thẻ khác