Sửa chữa Máy in mã vạch Zebra ZT230

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in mã vạch Zebra ZT230:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Zebra ZT230, Trục cuốn giấy (Roller) ZT230
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in ZT230
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn ZT230
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Máy in mã vạch Zebra ZT230
* Sửa chữa các lỗi máy in khác