Sửa chữa Máy in mã vạch Zebra GX430T

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in mã vạch Zebra GX430T:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in Zebra GX430T, Trục cuốn giấy (Roller) GX430T
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in để bàn GX430T
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in GX430T
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Zebra GX430T
* Sửa chữa các lỗi máy in mã vạch để bàn khác