Đầu In Máy In Mã Vạch Zebra GX430T

  • Đầu In Zebra GX430T Chính Hãng Zebra của Máy in mã vạch GX430T
  • Độ phân giải 300dpi