Sửa chữa Máy In Mã Vạch Zebra GT800

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy In Mã Vạch Zebra GT800:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in Zebra GT800, Trục cuốn giấy (Roller) GT800
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in để bàn GT800
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in GT800
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Zebra GT800
* Sửa chữa các lỗi máy in mã vạch để bàn khác