Sửa chữa MÁY IN DI ĐỘNG ZEBRA ZQ521

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho MÁY IN DI ĐỘNG ZEBRA ZQ521:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in Zebra ZQ521, * Thay thế trục cuốn giấy (Roller) ZQ521
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in để bàn ZQ521
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in ZQ521
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Zebra ZQ521
* Sửa chữa các lỗi máy in mã vạch để bàn khác 
* Thay thế trục cuốn giấy (Roller) Zebra ZQ521