Sửa chữa Máy in mã vạch Intermec PM43/PM43C

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in mã vạch Intermec PM43/PM43C:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Intermec PM43/PM43C, Trục cuốn giấy (Roller) PM43/PM43C
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in PM43/PM43C
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn PM43/PM43C
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Máy in mã vạch Intermec PM43/PM43C
* Sửa chữa các lỗi máy in khác