Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch Zebra DS9208

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch Zebra DS9208:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS9208
* Sửa chữa các lỗi về Sensor DS9208
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS9208
* Sửa chữa các lỗi khác