Màn hình cảm ứng 32 inch FEC LD-9032W

- Màn hình cảm ứng 32 inch FEC LD-9032W Dòng màn hình cảm ứng lớn


- FEC LD-9032W Cải thiện đường viền mỏng


- Màn cảm ứng nhậy bảng điều khiển cảm ứng thân thiện


- Nhiều cổng giao tiếp kết nối thông dụng