Đầu đọc mã vạch cố định Datalogic Matrix 320

Matrix 320 là máy đọc mã vạch cố định công suất cao trên bằng chuyền công nghiệp với sensor đọc 2MP (1920 x 1080 pixels with16:9 form factor)

Matrix 320 được thiết kế cho các nhu cầu đọc mã 1D & 2D với tầm bao phủ lớn về FOV (Field of View) và DOV (Depth of Field). Với công nghệ Green/Red Spot và 360-degree multicolor read-feedback, Matrix 320 cho phép khả năng đọc xuất sắc.