Đầu In MÁY IN MÃ VẠCH ZEBRA ZT610 300dpi

  • Đầu In MÁY IN MÃ VẠCH ZEBRA ZT610 độ phân giải 300dpi
  • Phương thức in: In truyền nhiệt & nhiệt trực tiếp
  • Độ rộng in tối đa: 104mm
  • Tốc độ in: 6 - 14 inch/s