Đầu In Máy In Mã Vạch Zebra S4M

  • Đầu In Zebra S4M Chính Hãng Zebra của Máy in mã vạch S4M
  • Độ phân giải 203dpi
  • Độ phân giải 300dpi