Đầu In Máy In Mã Vạch Zebra 110Xi4 203dpi

  • Đầu In Máy In Mã Vạch Zebra 110Xi4 Độ phân giải: 203dpi
  • Công nghệ in: In truyền nhiệt & nhiệt trực tiếp
  • Tốc độ in: 14 inch/s với độ phân giải 203dpi
  • Khổ in tối đa: 4.1 inch (104mm)