Đầu In MÁY IN MÃ VẠCH ZEBRA ZT620 203dpi

  • Đầu In MÁY IN MÃ VẠCH ZEBRA ZT620 độ phân giải 203dpi
  • Phương thức in: In truyền nhiệt & nhiệt trực tiếp
  • Kích thước in tối đa: 168mm
  • Tốc độ in tối đa: 12 inch/s với độ phân giải 203dpi