Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS2208

Sửa chữa Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS2208

  • Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS2208:
  • * Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm cho Zebra DS2208
  • * Sửa chữa các lỗi về Sensor DS2208
  • * Sửa chữa các lỗi về Mainboard DS2208
  • * Sửa chữa các lỗi khác

Số lượng:

Zebra DS2208 tích hợp Đầu đọc 2D Imager
DS2208 Khả năng đọc khi di chuyển 13cm/giây
Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS2208 Đọc mã vạch 2D trên nhãn decal và màn hình Tablet, Smartphone
DS2208 Cho phép rơi từ độ cao 1.5m
Tham khảo thông số kỹ thuật chi tiết cho:

Máy Đọc Mã Vạch 2D Zebra DS2208

 

Viet A Hotline
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á