Đầu In Máy In Mã Vạch Zebra GX420T

  • Đầu In Zebra GX420T Chính Hãng Zebra của Máy in mã vạch GX420T
  • Độ phân giải 203dpi