- Tải về tài liệu set enter cho dòng máy đọc mã vạch DS2208 do Việt Á cung cấp:
  Set Enter Zebra DS2208
(tải về và in theo khổ giấy A4)

Hướng dẫn: Để cài đặt xuống dòng tự động, quét mã vạch lần lượt theo thứ tự, bắt đầu bằng mã vạch thứ 1.                         

1/3. Cài Factory Defaults Sửa đổi dữ liệu
2/3. Thêm Enter key cho DS2208


    

Cài đặt thông số chung
 3/3. Lưu cài đặt     


    

Firmware:

    CAADES00-001-R02

Hỗ trợ cài đặt Enter cho máy đọc mã vạch mã :


    DS2208-SR00006ZZWW

    

    DS2208-SR00007PZWW

    

    DS2208-SR00007ZZK

    

    DS2208-SR00007ZZWW

    

    DS2208-SR00007ZZY

    

- Vui lòng liên hệ kỹ thuật Việt Á để được tư vấn và hỗ trợ.