Cấu hình máy đọc mã vạch Zebra đọc QR Code Tiếng Việt như mã của căn cước công dân gắn chip, mã QR của thẻ bảo hiểm y tế...

B1: Dùng máy Zebra để quét mã cấu hình bên dưới bật chức năng quét barcode Tiếng Việt.

 

B2: Trên máy tính Tải xuống file reg cấu hình Registry cho phép máy Zebra quét mã vạch Tiếng Việt

Tải Xuống

Khi tải về giải nén mở cài đặt chọn YES.

 

Lưu ý: Để đọc được trên web thì trình duyệt phải để ở chế độ Full màn hình (F11) Hoặc đối với Chrome click phải chuột ở biểu tượng shortcut của trình duyệt và chọn Properties > Ở tab Shortcut thì điền dòng sau vào ô target sau đường dẫn "chrome.exe" --start-fullscreen --app=https://Địa chỉ web cần input tiếng Việt