Thiết bị RF Station quản lý nhãn điện tử DIGI IB-3500, DIGI IB-3700 tích hợp:

  • Phần mềm Quán lý và Cập nhật, giám sát nhãn điện tử Digi (bảng giá điện tử DIGI)
  • Dữ liệu lưu trữ tại Base Station giúp Siêu thị/shop/… vẫn hoạt động được nếu kết nối về Trụ sở bị mất mạng (Trường hộp Chuỗi chi nhánh và Quản lý tập trung tại Trụ sở)

 

Để quản lý thiết lập IP của thiết bị IB3700:

1, Sau khi kết nối thiết bị, từ trình duyệt WEB đăng nhập IP, tài khoản được cung cấp theo thiết bị:

 

2, Từ Menu chọn System Setup / Configuaration / System Configuaration / Network Configuaration

 

3, Tại trang Network sửa lại cấu hình mạng của thiết bị quản lý nhãn điện tử IB 3700 theo cấu hình cần cài đặt

 

4, Sau khi Save và khởi động lại, thiết bị sẽ nhận lại IP mới được cài đặt.