Chi tiết thông số: máy đọc mã vạch Zebra DS4308.

Khi cài đặt xuống dòng (set enter) cho máy đọc DS4308
Tải về :
Tài liệu hướng dẫn set enter cho DS4308

Hướng dẫn: Quét mã vạch theo thứ tự, bắt đầu với mã vạch số 1.

1/3. Đặt mặc định của Nhà sản xuất

 


Sửa đổi dữ liệu

2/3. Chèn ký tự ENTER cho máy đọc mã vạch


 
Cài đặt thông số chung
3/3. Tập tin cấu hình DS4308

     

Firmware:
 
     CAACES00-003-R00
     
Models hỗ trợ sử dụng tài liệu:
 
     DS4308-DL00006ZZWW
     
     DS4308-DL00007PCWW
     
     DS4308-DL00007PZWW
     
     DS4308-DL00007ZZWW
     
     DS4308-HL00007ZCWW
     
     DS4308-HL00007ZZWW