Sửa Chữa Máy tính bán hàng (POS) Wincor Beetle

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy tính bán hàng (POS) Wincor Beetle iPOSPlus:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về màn hình cảm ứng (màn hình Touch) cho máy POS Wincor Beetle iPOSPlus, Ổ cứng HDD, SSD, hoặc Ổ cứng M.2 (tùy chọn) cho dòng máy iPOSPlus
* Sửa chữa các lỗi về Vi xử lý CPU, RAM cho máy tính bán hàng iPOSPlus
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy POS iPOSPlus
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Wincor Beetle iPOSPlus
* Sửa chữa các lỗi máy máy tính bán hàng khác