Sửa Chữa Màn hình cảm ứng Wincor PA15

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Màn hình cảm ứng Wincor PA15:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về cảm ứng (bộ phận Touch) cho màn hình Wincor PA15
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Màn hình PA15
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Wincor PA15
* Sửa chữa các lỗi khác