Sửa Chữa Máy di động EDA/PDT Zebra MC36

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy di động EDA/PDT Zebra MC36:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét EDA/PDT Zebra MC36, Jack cắm máy Zebra MC36
* Sửa chữa các lỗi về Màn hình, Bàn Phím máy kiểm kho di động Zebra MC36
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn, Pin, Đế sạc cho máy PDT Zebra MC36
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard máy kiểm kho EDA/PDT Zebra MC36
* Sửa chữa các lỗi máy kiểm kho di động khác