Sửa Chữa Máy Kiểm Kho Intermec CK3R

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Kiểm Kho Intermec CK3R:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét Intermec CK3R, Jack cắm máy CK3R
* Sửa chữa các lỗi về Màn hình, Bàn Phím máy kiểm kho di động CK3R
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn, Pin, Đế sạc cho máy PDT CK3R
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard máy kiểm kho Intermec CK3R
* Sửa chữa các lỗi máy kiểm kho di động khác