Sửa Chữa Máy Kiểm Kho Honeywell Dolphin 6500

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Kiểm Kho Honeywell Dolphin 6500:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét Honeywell Dolphin 6500, Jack cắm máy Dolphin 6500
* Sửa chữa các lỗi về Màn hình, Bàn Phím máy kiểm kho di động Dolphin 6500
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn, Pin, Đế sạc cho máy PDT Dolphin 6500
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard máy kiểm kho Honeywell Dolphin 6500
* Sửa chữa các lỗi máy kiểm kho di động khác