Sửa chữa Máy Kiểm Kho Honeywell Dolphin 60S

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Kiểm Kho Honeywell Dolphin 60S:
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét, Jack cắm
* Sửa chữa các lỗi về Màn hình, Bàn Phím 
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn, Pin  
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard  
* Sửa chữa các lỗi khác