Sửa Chữa Máy Kiểm Kho Cipherlab RS35

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy Kiểm Kho Cipherlab RS35
* Sửa chữa các lỗi về Đầu quét CIPHERLAB RS35, 
* Sửa chữa các lỗi về Màn hình, Phím bấm máy kiểm kho di động RS35
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn, Pin, Đế sạc cho máy PDT RS35
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard máy kiểm kho CIPHERLAB RS35
* Sửa chữa các lỗi máy kiểm kho di động khác