Sửa chữa Máy in thẻ nhựa Zebra ZXP3

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in thẻ nhựa Zebra ZXP3:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in thẻ Zebra ZXP3, Trục cuốn (Roller) máy in thẻZXP3
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in ZXP3
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in ZXP3
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Zebra ZXP3
* Sửa chữa các lỗi máy in thẻ khác