Sửa chữa Máy in mã vạch Zebra ZD500

Sửa chữa và thay thế linh kiện cho Máy in mã vạch Zebra ZD500:
* Sửa chữa thay thế các lỗi về Đầu in Máy in Zebra ZD500, Trục cuốn giấy (Roller) ZD500
* Sửa chữa các lỗi về dây Cuaroa, Sensor cho máy in để bàn ZD500
* Sửa chữa các lỗi về Nguồn Máy in ZD500
* Sửa chữa các lỗi về Mainboard Zebra ZD500
* Sửa chữa các lỗi máy in mã vạch để bàn khác